Published News

Doanh nghiệp có giá cả hợp lý- chia sẻ từ taxi tải Movinghouse

https://emiliovanvn65.tumblr.com/post/618856698863599617/phong-th%E1%BB%A7y-nh%C3%A0-%E1%BB%9F-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-vi%E1%BB%87c-n%C3%AAn-l%C3%A0m-khi-v%E1%BB%81-ch%E1%BB%97-%E1%BB%9F

Giá cũng là một nhân tố quyết định đến sự uy tín của doanh nghiệp đó. Nếu một doanh nghiệp làm ăn tốt mà giá thành quá đắt so với thị trường thì chắc người tiêu dùng sẽ lưỡng lự khi chọn. Còn nếu công ty làm ăn